Ruimtelijk

Designis altijd met zorg en aandacht voor de natuurlijke omgeving. Onze ambitie is om te ontwerpen zoals de natuur zichzelf ontwerpt. Natuur heeft binnen Designis een volwaardige plaats in ons hart en is daarmee direct verwerkt in onze ontwerpprocessen. Wij willen bijdragen aan een gezonde, toekomst-bestendige leefomgeving voor ‘ALLE’ bewoners, niet alleen de mens maar ook de dieren en planten die deel uitmaken van onze leefomgeving. Ons team is vrij divers wat het mogelijk maakt om te werken vanuit verschillende disciplines die ieder zijn input geeft op elk thema en elk ontwerpschaalniveau. 

Pilot klimaatadaptief bouwen in Middelstum

Project: sloop-nieuwbouw locatie
Locatie: Zuiderstraat, Middelstum 
Opdrachtgever: Wierden en Borgen
Stedenbouw & architectuur: Specht Architecten
Landschap: Laos Lanschapsarchitectuur
Advies: klimaatadaptatie door Designis 2023

De Zuiderstraat is een pilot waarin klimaatadaptieve maatregelen worden toegepast in zowel omgeving als woning om een fijne toekomstbestendige woonstraat te realiseren. Samen met de bewoners, woningstichting, ontwerpende partijen en gemeente Eemsdelta wordt het plan verder uitgewerkt a.d.v. van thema’s als zichtbaar water afvoeren en hittebestendig wonen.

Invulling ‘Vrije ruimte’ begeleiding initiatiefnemers

Project: Participatie Pilot en studentbegeleiding
Locatie: Lievingerveld, Beilen, Drenthe
Advies: Designis 2023 – heden

De uitgifte van kavels op het Lievingerveld is gestopt en het maximaal aantal wooneenheden conform bestemmingsplan is binnenkort bereikt. Samen met de bewoners ontdekken we wat we kunnen doen met de nu nog vrije ruimte. Om de wensen van de bewoners te ontdekken werkt Designis samen met Poly Civiel Techniek en studenten van de Hanzehogeschool die aangesloten zijn bij Kenniscentrum NoorderRuimte. 

Vorige slide
Volgende slide

Secret Garden Estates

Project: Project Ontwikkeling 
Locatie: Union Island
Ontwerp: Designis 2022 – heden

Een ruimtelijk ontwerp voor een exclusieve vakantiebestemming op het Caribische eiland Union Island. Ontwikkeling met lokale partijen en Solid Construction.

 

Vorige slide
Volgende slide

Groen West-Indische buurt Groningen

Koppelkans klimaatadaptatie

Project: Ruimtelijke schetsen en posters
Locatie: West-Indische buurt Groningen
Ontwerp: Designis 2020 voor Mooie Wijken
Uitvoering: Aannemer Avitec, start maart 2023
Waterdoorlatende stenen: Rain(a)way

Participatieproject voor klimaatadaptatie en groene buurten. Het vervangen van de huidige riolering geeft een koppelkans voor een klimaatbewuste woonwijk die voor de toekomst inspeelt op de klimaateffecten wateroverlast, hittestress en droogte. 

Click Here
Click Here
Vorige slide
Volgende slide

Lievingerveld 2.0 Beeldkwaliteitsplan

Project: Participatie, ontwerp & onderzoek
Locatie: Lievingerveld, Beilen, Drenthe
Ontwerp: Designis 2021

In Lievingerveld kan je welstandsvrij bouwen en (toekomstige) bewoners van Lievingerveld zijn mede-eigenaar van alle ontwikkelingen. Zo ook de aanleg van de wegen, openbare ruimte en verantwoordelijk voor de waterhuishouding. Maar gaat zo een nieuwe wijk er dan uit te zien? Designis heeft als vervolg opdracht samen met de bewoners een inspiratieboek Natuurlijk Lievingerveld samengesteld. Dit magazine presteert de eerste impressies van keuzes die bewoners gaan maken a.d.v. architectuur & bouwtechniek en staat vol met tips over de tuininrichting voor landschappelijk wonen in een waterrijk gebied als een beekdal. 

De Linie, Europapark Vergroening straat

Project: Ruimtelijk advies klimaatadaptatie
Locatie: De Linie buurt in Groningen
Ontwerp & advies: Designis 2021 

Participatieproject voor klimaatadaptatie met betrekking tot hittestress en groene buurten. De bewoners zijn een initiatief gestart om hun versteende straten te vergroenen. Wat is er mogelijk om de  gezamenlijk groene stoep te creëren

Samenwerking met DonkerGroep en Kenniscentrum NoorderRuimte© beeld

Click Here
Vorige slide
Volgende slide

Lievingerveld 1.0 Bewoners Workshops

Project: Participatie en Sociaal experiment
Locatie: Lievingerveld, Beilen, Drenthe
Workshop & advies: Designis 2020-2021 

Een complex plangebied waarbij de ambitie een sociaal experiment van de gemeente Midden-Drenthe een grote rol speelt. Bewoners initiatieven ten opzichte van landschap- en natuurbehoud zijn een belangrijk onderdeel in de planontwikkeling. Designis heeft workshops gegeven over private waterhuishouding, wonen op palen in een overstromingsgebied en schuttingvrije tuinen.

Click Here
Vorige slide
Volgende slide

Meer informatie? Bekijk de webpagina Lievingerveld:

Kavelpaspoort voor nieuwbouwwijken

Project: Kavelpaspoort voor omgevingsvergunning
Locatie: Lievingerveld 606 en 610
Ontwerp: Designis 2020 – in uitvoering

Klimaatadaptieve tuinen, private waterhuishouding, kolkloze woonstraat, verhardingseis, landschappelijk wonen, natuurvriendelijke tuinen en tuinen verbinden.

Click Here
Vorige slide
Volgende slide

Campbell Beach Masterplan

Project: Vijf exclusieve strandvilla’s
Locatie: Union Island, Caribbean Sea
Ontwerp: Designis 2018
Uitvoering: start 2020 – heden

Een masterplan voor vijf exclusieve strandvilla’s van alle gemakken voorzien. De villa’s hebben ieder een unieke ligging en dienen volledig Industrial Flexible and Demontable (IFD) uitgevoerd te worden i.vm. transport van bouwmaterialen.

Vorige slide
Volgende slide

Meer informatie? Ga naar de project website en bekijk ons werk:

Natuurherstel en recreatie

Project: Island and surroundings
Locatie: Vertrouwelijk
Ontwerp: Designis 2018-2025 

De constructie van de nooit gerealiseerde haven heeft negatieve invloed op de omliggende natuurontwikkeling. De zeedieren trekken weg en het koraal is in slechte staat. Het ontwikkelen van recreatie maakt met haar opbrengsten het mogelijk om het afbreken van de damconstructie te financiëren.

Click Here
Vorige slide
Volgende slide