Onderzoek

Onderzoek

Designis niets zonder een goede analyse en (voor)onderzoek. Daar begint al het onderzoek mee. Vaak begint de nieuwsgierigheid doordat je aan jezelf vragen stelt. Een onderzoek starten om je vragen te beantwoorden is dan vaak interessanter dan leren uit een boek. Bij een onderzoek ben je aan het experimenteren en nieuwe dingen aan het uitproberen. 

Vaak is de praktijk net anders dan de theorie. Bij het onderzoek kun je hierom ook andere, onverwachte gevolgen of antwoorden verwachten dan dat je eerst misschien verwacht had. Een goed onderzoek is daarom de funest voor een betrouwbaar resultaat. 

Een onderzoek is erg intensief en kan hierom veel tijd in beslag nemen. De kwaliteit van een onderzoek hangt af van de relevantie en het onderwerp. Daarbij is de kennis, ervaring en vaardigheid van de onderzoeksleider belangrijk om de resultaten betrouwbaar te houden. 

Bij een goed onderzoek wordt gekeken naar de waarnemingen die er al zijn. Er wordt gekeken naar bestaande en nieuwe theorieën en hoe deze onderbouwt zijn. Waar nodig wordt dit aangevuld, bijgewerkt, aangepast of tegengesproken om het resultaat zo compleet en betrouwbaar mogelijk te krijgen en het aan te kunnen bieden aan de klanten. 

Onderzoek IFD

Martini ziekenhuis

Klimaat adaptief

klimaat-adaptief
bron:Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018, Ministerie van Infrastructuur en Milieu