Martini ziekenhuis

Martini ziekenhuis

De opdrachtgever Kennis Centrum NoorderRuimte heeft gevraagd om namens Frank Nauta een nieuw concept te ontwerpen voor de onoverzichtelijke en de te donkere entree gebied van het Martini Ziekenhuis te Groningen. In het onderzoek is gekeken naar de behoeften van de bezoekers. Wij hebben onderzocht of bezoekers met gebruik van licht psychisch beïnvloedbaar zijn ten behoeve van de routing die zij gaan afleggen. Op basis van de onderzoeksuitkomsten is er gebruik gemaakt van deze theorieën en toegepast in een herontwerp voor het entreegebied van het ziekenhuis.