Klimaat Adaptief

Klimaat Adaptief

Het onderwerp klimaatadaptatie, is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of onverwachte klimaat en de effecten daarvan. Dit is een vraagstuk dat gewenst is vanuit de overheid en gericht aan de bewoners, bedrijven en organisaties uit onze sector. Deze klimaatveranderingen hebben invloed niet alleen op ons als mensheid maar ook op onze gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte.

De praktijkopgave klimaatadaptief-ontwerpen is neergelegd in onze sector en staat hierdoor in vele projecten als punt op de agenda om te integreren. De ambities en maatregelen vanuit het beleidsniveau zijn op dit moment te algemeen waardoor deze niet direct toepasbaar zijn in de praktijk. Dit is het punt waar ontwerpbureaus vastlopen in hun werkzaamheden. Om hierop in te spelen moet er een vertaalslag gemaakt worden van het voerende beleid naar concrete toepasbare maatregelen van klimaatadaptatie in de praktijk. Dit wordt gedaan door een ontwerptool te maken die in de beroepspraktijk wel bruikbaar is.

De vraagstelling voor de uitwerking van deze ontwerptool luid als volgt: Hoe kunnen de algemene principes voor klimaatadaptatie vertaald worden naar toepasbare maatregelen in de openbare ruimte en geïntegreerd worden in werkprocessen van een ontwerpbureau?’

bron: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018, Ministerie van Infrastructuur en Milieu